AGRİ HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0472 216 08 58

Duyurular

agridsyb

AĞRI İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

- +

          Ağrı İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri  Birliğinin  Olağan   Genel kurul toplantısının  Yönetim Kurulunun 22.06.2021  Tarih ve 8 sayılı  kararı  ile  aşağıda belirtilen  gündemle 24.07.2021   Tarihinde saat 10.30 da  kongre kültür merkezi  salonunda ilan edilen  gündem konuları ile  yapılacaktır.

27.06.2021 – Haziran         

Ağrı İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri  Birliğinin  Olağan   Genel kurul toplantısının

 Yönetim Kurulunun 22.06.2021  Tarih ve 8 sayılı  kararı  ile  aşağıda belirtilen  gündemle 24.07.2021   Tarihinde saat 10.30 da  kongre kültür merkezi  salonunda ilan edilen  gündem konuları ile  yapılacaktır. çoğunluk sağlanmadığı taktirde  çoğunluk aranmaksızın, ikinci toplantı 31.07.2021 de  aynı  tarih ve  saatte  aynı yerde yapılacaktır.

            Toplantı   gündemi  aşağıya çıkarılmış olup, Bilgilerinize ve toplantı günü  belirtilen  yer ve saatte hazır bulunmanızı rica ederiz.

İlanen  Duyurulur.    

Nihat POLAT

Birlik Başkanı

Yönetim Kurulu Adına 

                                           

 GÜNDEM

  1-Yoklama ve açılış      

  2- Divan Başkanlığı  seçimi                                  

  3-Saygı duruşu  ve İstiklal Marşının okunması  Birik başkanın açılış konuşmasının yapılması

  4-Gündemin okunması ve  misafir konuşmaları

  5-Yönetim Kurulu raporu ve Denetleme Kurulu  raporlarının  okunması ve ibrası

  6-Birliğimizin 2017-2018-2019-2020  ve  ayrıca 2021 Yılı ilk altı ayınan  gelir gider bilançoları     ayrı ayrı  tabloların okunması ve Genel Kurulca ibrası

  7- Birliğin Bir başka Birlikle  işbirliği yapmasının görüşülmesi

  9-Amaç  ile İlgili  Kuruluşlara  iştirake karar verilmesi  ve katılım paylarının görüşülmesi

10-Gayrımenkul alım  ve satımında  takip edilecek  usul  ve alınacak  gayrımenkulun

     niteliğinin,yerinin ve azami  fiyatının  satılacak  gayrimenkulun  asgari  fiyatının  belir-

    lenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna  yetki  verilmesi    

11-İmalat ve inşaat  işlerinin yaptırılma  usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin

     Yerine getirilmesi  hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,

12-Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç  gereç ve demirbaşlar  ile üretim maddelerinin temin

     Hususunda karar alınması  ve bu hususta Yönetim Kuruluna  Yetki verilmesi

13-Asıl üyeler  Birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakti kredilerin ödenmesi şekli ve

     Miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

14-Yıllık ıslah bedelinin (Soy kütüğü hizmet bedelinin ) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin

     belirlenmesi hususunda  Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi

15-Üye giriş aidatı  ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi

16- 4 yıllık yıllık  çalışma proğramı ve bütçenin okunması ve onaylanması

17-Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

18-Ortak olunduğu taktirde Merkez Birliğine yatırım geliştirme payının kısmen veya

     tamamen devri konusunda karar verilmesi

19-Yönetim Kurulu tarafından yapılan  üyelikten çıkarılma teklifleri hakkında karar verilmesi

20-Üyelerin  müştereken menfaatlerini ilgilendiren   ve  Yönetim Kurulu yetkisi dışında

     her konuda karar verilmesi

21-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının ve yolluklarının mevzuata

     Göre  belirlenmesi

22-Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim

     Kuruluna  Yetki verilmesi

23-Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi  ve yardımlar ile gerçekleştirilecek

     yatırımların  yapılmasına karar verilmesi

24-Canlı ve cansız  demirbaşların temini konusunda karar alınması ve bu hususta Yönetim

      Kuruluna Yetki verilmesi ,

25-İlimiz de uygulanacak Teknik  ve sağlık  hizmetleri  ile ilgili ücret ve ödentiler  aidat ve

     katılım payı tutarlarının belirlenmesi ve uygulaması için Yönetim Kurulana Yetki verilmesi

26-Her türlü kiralama konusunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi

27-Hayvancılıkla ilgili Kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin  Birlik aracılığı

      ile hazırlanması dağıtılması   konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

28-Merkez Birliğince uygulanacak olan yatırım projelerine katılım  konusu görüşülerek  katılım

     miktarının belirlenmesi hususunda  Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi

29-Yönetim Kurulu  Denetleme Kurulu  ve Merkez Birliği  Temsilcilerinin seçimi  ve ibrası

30-Dilek ve Temenniler

3kapanış

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.